Reglementari legale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, SC SD GRUP ART SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:
* prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
* colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
* adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
* exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
* stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
Datele prelucrate
Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:
* numele şi prenumele
* telefon/email
* adresa sau reşedinţa

Confidentialitatea Datelor Personale

S.C. GRUP ART 2000 S.R.L. respecta legile in vigoareLegea 506/2004 privind confidentialitatea datelor.si se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. S.C. GRUP ART 2000 S.R.L prin saitul echipament-artemartiale-kwon-danrho.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail sau datele dumneavoastra de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre echipament-artemartiale-kwon-danrho.ro pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii, stiri cu acordul acestuia etc. Aveti dreptul de a ne cere sa stergem informatiile referitoare la persoana dumneavoastra si sa renuntam la dreptul de a va contacta. Puteti face acest lucru contactandu-ne la adresa de e-mail grupart2000@yahoo.com.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor
SC SD GRUP ART SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi (AVAST).
Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).
Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi (AVAST).
Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).